• Vakfın faaliyet ve programlarını özellikle eğitim alanındaki faaliyetlerini toplumun çabaları ile canlandırmak.
  • Muhtaç bölegelerde eğitim kuruluşlarının gelişimine sağlıklı ortam temin etmek ve gerekli imkanlar sunmak.
  • Kuruluşumuzun ana hedefi olan topluma en iyi eğitim hizmetlerini sunma amacına ulaşmak.